Autor: Kadri Penjam • 8. juuli 2024

Carolin Ruul: oli aeg, kus minu päevad, nädalad, kuud ja aastad ei olnud muud kui raamatupidamine

“Pean aru saama, kas finantsprotsess toimib tehniliselt ja tavade kohaselt, nii nagu kontsern seda ootab. Keerukaks teeb olukorra see, et erinevatel mandritel ja riikides on oma tavad ning spetsiifilised protsessid,” räägib Sika Estonia OÜ finantsnõustaja Carolin Ruul.
Carolin Ruul alustas ettevõttes Sika Estonia pearaamatupidajana, seejärel sai finantsjuhiks ning edasi Baltikumi finantskontrolleriks. Tema hallata oli finantsjuhtimine Eestis, Lätis ja Leedus. Alates eelmisest aastast töötab ta finantsnõustajana Sika AG ehk emaettevõtte heaks.
Foto: Meeli Küttim

„Minu põhikooli matemaatikaõpetaja arvas, et matemaatika ei ole kindlasti minu tugevaim külg. Ma ei imestanud, sest lõpetasin põhikooli Tallinna Muusikakeskkoolis ja seal oli rõhk teistel õppesuundadel. Sain tegelikult juba varakult aru, et minu huvi on liikuda pigem reaalainete õppimise suunas,” tõdeb ta.

Nõnda oli loogiline, et peale 9. klassi lõpetamist uuris ta võimaluste kohta jätkata oma haridusteed mujal koolis. „Keskkoolis käisin Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis, kus saime klassiga osa võtta Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli kursustest. Seetõttu ei ole kellelegi üllatuseks, et majandushariduse − nii rakenduskõrghariduse kui magistrikraadi − olen omandanud just Tallinna Tehnikaülikoolis. Majandushariduse omandamine on olnud eneseületus, see pole tulnud lihtsalt. Olen pidanud palju iseseisvalt õppima, ka mitmeid kordi ebaõnnestuma ja siis uuesti alustama ning jätkuvalt proovima,” on Carolin alati teadnud, et edasipürgimine on edu võti.

Raamatupidamine kui perekondlik kirg

Carolini perekond tegutseb samuti numbrimaailmas: tema vanemad on ettevõtjad. „Olen alati olnud uudishimulik ja tahtnud aru saada, miks ja kuidas midagi juhtub. Oma esimesed kokkupuuted raamatupidamisega sain vanaema kõrval arvelaual tibude loendamisega. Ma ei ole kuldlusikas suus sündinud, seetõttu olen pidanud varakult ise taskuraha teenima. Kuna olen 1990-ndatel üles kasvanud, siis minu suguvõsas on ettevõtlus olnud au sees. Olen sirgunud ettevõtluse ja finantside keskses keskkonnas ning tean, et tuleb ise aktiivselt tegutseda, et kuskile jõuda,” on see mõtteviis teda elus edasi viinud.

„Sain varakult aru, et ma ei oota loomeprotsessi saabumist, vaid mulle meeldib hands-on suhtumine ja enda proovile panek. Raamatupidamine tundus minu jaoks paeluv, sest saan seda protsessi algusest lõpuni täiesti ise hallata. Reeglid, tavad ja tähtajad, millest tuleb kinni pidada, pakuvad juba piisavalt väljakutseid,” ütleb ta.

„Tekitasin ülikoolis oma lõputöödega palju diskussiooni, sest kajastasin teemasid, mida ei oldud veel analüüsitud. See kõik on suurendanud minus enesekindlust ning arusaama, et soovin selles valdkonnas veel rohkem ära teha. Minu kirg on aastate jooksul pigem kasvanud, sest sellel alal tuleb ennast pidevalt täiendada ning olla kursis majanduses toimuvaga. See on pidev muutumine ja omamoodi kasvamine, mis pakub jätkuvalt huvi ja uusi väljakutseid.”

Seega on Carolin saanud hulgaliselt kogemusi, mis on õpetanud teda valdkonnas edukalt hakkama saama nii enda kui ka ettevõtte eesmärkidest lähtuvalt.

Pühendumus kandis vilja

Kui uurin Carolinilt, milline on olnud tema töine tegevus ja kuidas on toimunud edasiliikumine, siis sõnab ta, et on alustanud rohujuuretasandilt ehk kõik senised kogemused on olnud omamoodi edasiviivaks jõuks, arendades töödistsipliini, oskusi ja teadmisi.

„Kui vaadata minu CV-d, siis see on klassikalise töise ajalooga. Minu tööelu algusaastatesse jäävad laos töötamine, tolliteenustes Intrastati koostamine ning ka EAS-is klienditoe osutamine. Raamatupidamiskarjääri alguspunktiks pean toonases Eventus EA-s (praegune IMG Numeri) Urve Lauri käe all ülikoolipraktika tegemist,” sõnab ta.

„Sealt edasi liikusin tööle Valio Eesti tegusasse kollektiivi, kus sain end proovile panna müügireskontro raamatupidamise suunal. Sain aru, et mul on vaja laiemaid praktilisi kogemusi, et raamatupidajana areneda. Seega pöördusin tagasi IMG Numerisse, et võtta vastu väljakutse ning osutada ise raamatupidamisteenust. Mind usaldati ja mulle anti võimalus end näidata − olen selle eest väga tänulik! Sain kohe enda klientideks rahvusvahelised ettevõtted, kellega pidin inglise keeles suhtlema. See oli paras eneseületus, sest hindasin oma inglise keele oskust pigem napiks. Aja jooksul saavutasin raamatupidajana enesekindluse ning samuti ettekujutuse, kuhu soovin edasi areneda. See oli väga väärtuslik kogemus,” meenutab Carolin. Tänu toonasele mentorlusele omandas ta head valdkonnapõhised oskused.

Aastajagu Eventus EA-s tegutsenud, tundis Carolin, et jaksu jaguks ka karjääri arendamiseks ning peagi jõudis temani kliendi kaudu uus põnev võimalus. Ta suundus oma praegusesse ettevõttesse Sika Estonia pearaamatupidajaks. Lisaks igapäevasele raamatupidamisele pidi ta keskenduma ka IFRS-i standardite alusel raporteerimisele. Tollal oli ta sellest vaid ülikoolis kuulnud.

„Sisseelamine oli pingeline, kuna samal ajal alustasin ka magistriõpinguid. Sain esimese paari kuuga kõikvõimalikud uudsed kogemused nagu Maksu- ja Tolliameti kontroll, sise- ja välisaudit, aastaaruande koostamine. Samal ajal toimusid ka magistriõppe esimesed eksamid. Mäletan seda aega üsna ähmaselt − selgelt meenub vaid tunne, et arenesin tohutult. Minu päevad, nädalad, kuud ja aastad ei olnud muud kui raamatupidamine. See oli aeg, mille ohverdasin teadlikult oma karjääri ja õppimise heaks. Teadsin juba siis, et see kõik on minu tuleviku nimel ning võtsin selle aja,” tõdeb ta.

Pühendumus kandis loomulikult vilja ning see tähendas, et Carolini panust märgati ettevõttes ning ta tõusis üsna kiirelt pearaamatupidajast finantsjuhiks.

„Sain uusi kogemusi meeskondade juhtimises, personalijuhtimises, koostööpartneritega suhtlemises, kontserni asjaajamise tagamises, lepingute haldamises, laomajanduses, tarneprotsessides ekspordi suunal, pakendimajanduses ja -arvestuses,” loetleb ta, mis kõik tema valvsa silma all juhitud sai.

Aastal 2020 liikus Carolin edasi Sika kontserni Baltikumi finantskontrolleriks. Tema hallata oli finantsjuhtimine Eestis, Lätis ja Leedus. Selles ametis sai ta juurutada, kujundada ja uuendada siseprotsesse. Lisandus tootmise finantsjuhtimine, mida ta oli alati teha tahtnud. Lisaks rahvusvaheline suhtlemine kontserni sees, mis laiendas silmaringi ning loomulikult arendas ka edaspidist karjääri.

„Enda praeguse ametikoha alguseks pean tegelikult 2018. aastat, kui juurutasime kontsernis Baltikumis esimesena uue ERP-programmi SAP Business by Design (SAPByD). Teha midagi nii, et puudub kohalik abi ja tugi ning kõik tuleb ise leiutada, oli mulle täiesti uus väljakutse. Nutikatele eestlastele omaselt tegime seda nii hästi, et olime sellega eeskujuks teistele tütarettevõtetele. Nüüdseks kasutavad ka väiksemad kontserni tütarettevõtted SAPbyD-programmi ning järgnevate aastate jooksul lisandub kasutajaid veelgi,” on tal hea meel, et juurutatud programm on hästi omaks võetud.

Alates eelmisest aastast töötab Carolin Sika AG ehk emaettevõtte heaks Eestist. 2023. aasta esimeses pooles oli ta toetamas oma tegevusega ehitusviimistlusturu (Sika AG omandas MBCC) suurimas ühinemises Põhjamaade kontrollereid. „Hindan seda kogemust kõrgelt, kuna see andis selge tunnetuse sellest, et iga lüli meeskonnas loeb ning väga põnev oli jõuda edasi rahvusvahelisemale tasandile. Õppisin tundma uusi programme ja nägin, kuidas teine suurkontsern finantsprotsesse haldab ja juhib. See oli samuti väga väärtuslik kogemus,” kinnitab ta.

Koolitustöös on palju kasu varasematest kogemustest

Praegu on Carolin SAPbyD äripoole finantskonsultant Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonile. „See oli loogiline jätk minu senisele arengule, sest olin algusest peale programmi võtmekasutaja ning pidin tihti testima uusi funktsionaalsusi oma põhitöö kõrvalt. Valmisolek tulenes ka sellest, et mul oli huvi Baltikumi ettevõtete tööd seeläbi lihtsustada ja tõhustada. Minu igapäevatööd toetavad just needsamad eelnevatel aastatel omandatud kogemused, praktika ja teadmised, millest on nüüd kasu rahvusvahelisel tasandil,” tõdeb ta.

„Pean tihti finantsnumbrite sisse vaatama ning aru saama, kas finantsprotsess toimib tehniliselt ja tavade kohaselt, nii nagu kontsern seda ootab. Keerukaks teeb olukorra see, et erinevatel mandritel ja riikides on oma tavad ning spetsiifilised protsessid ning ka eri valuutad. Minu töö nõuab palju keskendumist eelnevale finantsanalüüsile ja suhtlemist kolleegidega üle maailma. Olen oma töös mitmeid kordi pidanud endale esitama küsimuse: kuidas teha keerukad lahendused selgeks teistele kergelt ja lihtsalt? Inimestega suhtlemine on suuresti virtuaalne ning eeltöö peab olema aegsasti ja täpselt edasi antud, mistõttu on konsultatsiooni pakkumine keerulisem, aga samas ka põnevam,” räägib ta oma väljakutsetest.

Seega võib öelda, et Carolini tööst moodustab päris suure osa teiste koolitamine. „Spetsialistid, keda koolitan ja toetan, on läbilõige finantsjuhist/raamatupidajast/kontrollerist, kellel on täpselt samad mured, ootused ja väljakutsed nagu praegusel Eesti finantsspetsialistil. Mäletan täpselt enda karjääri algusaastaid, mil ootasin väga tuge ja selgitusi selles osas, et miks midagi on vaja teha nii nagu seda tehakse. Saan seda tuge nüüd oma töö kaudu teistele pakkuda.

Carolin on saanud tagasisidet erinevate riikide kontrolleritelt, et nad hindavad kõrgelt tema oskust olla väärtuslik koostööpartner, kes aitab neid saavutada enda töös maksimumi. Sellisel koostööl on emotsionaalne väärtus, mis hoiab tema motivatsiooni kõrgel ning ta tunneb heameelt selle üle, et tema tegevusel on käegakatsutavad tulemused.

Raamatupidajate energiapäeval räägib Carolin Ruul, kellele ja miks on vaja juhtivraamatupidaja, tase 7 kutset. Ta jagab väärt nõuandeid, kuidas end kõrgeima kutse omandamiseks ette valmistada.

Vaata kava ja kõiki esinejaid SIIT.

Ennast ei tohi kunagi ära unustada

Carolin tõdeb, et tal on sisemine vajadus ennast ületada ning julgus hüpata pea ees tundmatusse. „Iseenda valikutes võib nii õnnestuda kui ka ebaõnnestuda. On väga normaalne liikuda samm tagasi, et saada taas kaks sammu edasi. Need on minu peamised motivatsiooni alustalad nii töös kui ka eraelus ning tuletan neid endale pidevalt meelde,” tunnistab ta. Ta on püüdnud ka endas kahtlemise hetkedel saada ebakindlusest valutult üle. Siiski on tal olnud ka raskemaid olukordi.

Liitu Finantsuudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Villu ZirnaskFinantsuudised.ee toimetajaTel: 50 79 827
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 667 0077