Uudised Tiina Ilus, EY ärikonsultatsioonide vanemkonsultant

Teel avatud pangandusse – kas koos pankadega?

Tiina Ilus
Tiina IlusFoto: erakogu

Finantssektorit on viimaste aastate jooksul tabanud üks karm regulatsioon teise järel ja pangajuhtide frustratsioon on selgesti tajutav. 2018. aasta toob kaasa mitu sellist regulatsiooni, mille täitmiseks ei piisa enam lihtsalt väga tublist sooritusest vastavuskontrolli alal, vaid millega sunnitakse panku lausa suuri tükke enda ärist ära andma, kirjutab EY ärikonsultatsioonide vanemkonsultant Tiina Ilus.

Nii tuleb ELi isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisel olla valmis kliente koos nende kohta kogutud andmetega konkurentidele loovutama ja äsja rakendunud ELi maksete direktiivi uuendatud versioon (PSD2) ähvardab ära võtta suure osa rahaülekannete ärist. Kuidas selliste muutustega toime tulla? Näib, et ellujäämisstrateegiaid on erinevaid.

Arvestades et kiired ja usaldusväärsed rahaülekanded on hästi toimiva majanduskeskkonna üks keskseid elemente, on maksete turul toimuvad suured muudatused väga laiaulatusliku mõjuga, ulatudes pangandussektorist kaugemale. Tehnoloogilised võimalused arenevad kiiresti, turule on sisenenud hulgaliselt fintech-ettevõtteid (üheinimeseidufirmadest tehnoloogiahiidudeni) ning – mis peamine – klientide ootused teenuse mugavusele, kiirusele ja usaldusväärsusele aina kasvavad. Rahaülekanne ei ole enam tarbekaup, mida pangad üksteisest märgatavalt eristumata on müüa saanud. Uued tegijad, nagu PayPal, ostukeskkondadest välja kasvanud Google Pay, Amazon Pay ja paljud teised, pakuvad klientidele nutikaid ja tõhusaid lahendusi, kuidas oma rahaasju ajada.

Nagu toodud näited vihjavad, on USA olnud finantstehnoloogia uuenduses seni esirinnas. Väga suur digimaksete turg on ka Hiina oma Ant (endine Alipay), Tenpay jt rakendustega, milles e-kaubanduse tohutu levik on loomuliku arenguna tõmmanud kaasa ka nn e-rahakoti turu. Euroopa näib sellele rongile hüppavat juba üsna suure sõiduhoo pealt, aga toimivaid e-rahakotte on lai valik juba siingi. PSD2-ga on neile suundumustele nüüd ka tugev õiguslik baas loodud, sest regulatsiooni eesmärk on toetada just uuenduslikkust ja kliendikesksust ning muuta Euroopa hästi toimivaks digituruks.

Mida PSD2 täpsemalt teeb?

Makselahenduste reformi seisukohast on PSD2 üks olulisim muudatus nõue, et pangad on kohustatud võimaldama kolmandate poolte juurdepääsu kontodele, kui klient seda soovib. See loob võimaluse makse algatamise teenuseks ja kontoteabe teenuseks ilma, et klient otseselt oma pangakontole sisse logiks, krediitkaarti kasutaks või pangakontorit külastaks. Pangad on kohustatud avama oma platvormid ja jagama oma klientide kontoandmeid turvaliselt, üle kõigile avatud kasutajaliidese.

Direktiiviga loodud uued turuosalised on makse algatamise teenuse pakkujad (ingl payment initiation service provider ehk PISP) ja kontoteabe teenuse pakkujad (account information service provider ehk AISP), kusjuures lepingulist sidet panga ja PISPi/AISPi vahel ei pruugi olla.

Süsteemi, kus klient saab vabalt ligi eri finantsteenuste osutajate juures hoitavatele andmetele ja omakorda neid andmeid hõlpsasti jagada, on hakatud nimetama ka avatud panganduseks (open banking).

Back-end-rakendused 

Kommertspangad jäävad selles makseäri totaalses muutumises muidugi endiselt keskset rolli mängima, ent siiski on vaja strateegiliselt uutmoodi mõelda, et regulatsiooni loodud uue väärtusahela võimalused enda kasuks tööle panna.

Traditsioonilistel kontot haldavatel makseteenuste osutajatel on uues turuolukorras paar väga suurt eelist – neil on olulises osas olemas füüsiline taristu, pikaajaline kliendikontakt, väga head turvameetmed ja ilmselt kõige olulisema ressursina pikaajaline klientide usaldus. Siiski peavad pangad nüüd kiiresti reageerima, et mitte taanduda pelgalt andmelao ja rakendusliidese ülalhoidja rolli. Kindel on see, et mõisted „kodupank“ ja „minu klient“ hakkavad muutuma.

Teha ise või lasta teistel teha?

Pangad on muutustele reageerinud eri strateegiatega. Enam levinud lähenemine on olnud oma rakendusprogrammiliideste (application programming interface – API) avamine, kus fintech-arendajad saaksid uusi lahendusi katsetada. Sellise „katselabori“ pinnalt on omakorda võimalik välja kasvatada äriliselt huvipakkuvamaid koostöövorme ja pangal jõuda uute, klientidele väärtust pakkuvate lahendusteni. Nii on näiteks teinud Swedbank, kes lisab pakkumisele väärtust fintech’ide kiirendiprogrammiga Lätis.

Teine võimalus on ise panga sees uusi teenuseid välja töötada. Näiteks ING lõi juba 2015. aastal makseteenuse, mis pakkus e-kaubanduse ettevõtetele kõiki olulisemaid makseviise ühest rakendusest. HSBC joined-up banking-rakendus võimaldab kliendil koondada suure osa oma eri teenusosutajate juures olevaid rahaasju ühte kohta, HSBC Beta on aga klientidele avatud uute uuenduslike lahenduste katsetamiseks.

Kolmanda lähenemisviisi on valinud ABN AMRO, kes asutas oma riskikapitalifondi, mis investeerib fintech-idufirmadesse. Küllap tekib teisigi initsiatiive ja koostöövorme, et kliente uute mugavate võimalustega enda juures hoida.

Turvalisus kui usalduse alustala

Ägedate uuenduslike suundumuste taustal on makseäril aga veel üks ülioluline komponent: turvalisus. Tuleb nõustuda Euroopa Komisjoni digitaalse ühisturu voliniku Andrus Ansipiga, kes on rõhutanud, et just küberturvalisusest võib saada fintech-sektori suurim väljakutse. Arusaadavalt on kasutajamugavus ja rangete turvameetmete rakendamine vähemalt esmapilgul vastasmärgilised. Et tagada kogu sektori jätkuv usaldusväärsus, on PSD2-s turvalisusele eraldi tähelepanu pööratud ja pandud paika kliendi tugevad autentimise nõuded. Ka siin on aga juba näha, et regulatsioon ei pruugi äri mitte pärssida, vaid hoopis edasi tõugata.
Nii näiteks võib kahefaktorilise autentimise vajadus iseenesest uusi ärivõimalusi luua (näiteks telekomiettevõtetele). Huvitavaid võimalusi võib pakkuda tehinguandmete analüüsil põhinev kahtlaste tehingute tuvastamine: analüüsides tehingute andmeid, jälgides toiminguid maksete taristu eri osades (logidetailid, IP-aadressid jms), pidades arvestust kasutatavate seadmete üle ja tuvastades ka otseseid rünnakuid (näiteks pahavara).
 
EY uuring „Global Banking Outlook 2017“ näitas, et tarbijatel on pankade vastu väga suur usaldus: 93% klientidest usaldab oma põhilist finantsteenuste osutajat. Ent samas on järk-järgult suurenemas nende inimeste hulk, kes usaldavad oma rahaasjades alternatiivseid teenuseosutajaid samaväärselt traditsiooniliste pankadega. Kummale poole kaalukausid edaspidi kalduma hakkavad, oleneb PSD2-ajastul paljuski küll fintech-ettevõtetest, ent kui ka pangad oma trumpe hästi kasutavad, võib avatud pangandus äri piiramise asemel seda hoopis juurde anda. 

Artikkel ilmus veebruarikuu Finantsjuhtimise Infolehes.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. March 2018, 09:36