Uudised Villu Zirnask, Finantsjuhtimise Infoleht

Kummad on siis paremad investorid: naised või mehed?

Mees
Tõusval turul teenib rohkem see, kes võtab suurema riski, ja vähemalt ajavahemikul 2011–2016 võtsid mehed suurema riski.Foto: shutterstock.com

Kas erainvestorite käitumisel esineb erinevusi, mis tulenevad nende soost ja vanusest? Leho Laul leiab EBSis kaitstud magistritöös, et ajavahemikul 2011–2016 saavutasid mehed rühmana parema tulemuse kui naised.

„Meeste keskmine riskiga korrigeeritud tulu oli 0,3% kuus võrreldes naiste 0,1%ga kuus,“ kirjutab Laul magistritöös, mille pealkiri on „Lihtaktsiad ja erainvestorid Nasdaq OMX Balti väärtpaberiturul: soo, vanuse ja portfelli suuruse mõju riskiga korrigeeritud tulule“. Riskiga korrigeerimata tulu erinevus oli palju suurem: meestel 3,2% ja naistel 0,6%.

Tulemus vastandub Tõnn Talpsepa 2013. aasta uuringule „Does gender and age affect investor performance and the disposition effect?“, milles autor leidis, et naisinvestorid saavutavad meestest paremaid tulemusi. Laul märgib, et Talpsepa andmed hõlmasid tervet majandustsüklit (nii tõusu kui ka langust), aga tema vaadeldud ajavahemikul kerkisid Nasdaq OMXi indeksid ligi 50%. Kahe uuringu tulemused võisid Laulu arvates erineda seepärast, et tõusval turul teenib rohkem see, kes võtab suurema riski, ja vähemalt ajavahemikul 2011–2016 võtsid mehed suurema riski. See, et meesinvestorid on altimad tegema riskantseid investeerimisotsuseid, tähendab Laulu hinnangul, et langeval turul võib nende kahjum olla naisinvestorite kahjumist suurem.

Laulu sõnul oli keskmine riskiga korrigeeritud tulu oodatult suurem kahes vanuserühmas: 25–34 ja 35–49. „Selles vanuses investoritel on juba vajalik kogemus, kuid neid ei mõjuta veel kognitiivsete võimete langus,“ kirjutab Laul. Riskiga korrigeeritud tulu võrdlemisel vanuserühmade vahel oli tema sõnul veel märgata, et lisatehingu tegemine (s.t suurem kauplemissagedus) toob kaasa suurema tulu ainult siis, kui tehingute koguarv püsib alla kindla taseme.

Peale selle sai Laulu uurimuses kinnitust arvamus, et meesinvestorid teevad tehinguid liiga sageli, mis kahjustab nende portfelle rohkem kui naisinvestorite portfelle.

Portfelli väärtuse kvartiile analüüsides leidis Laul, et suurim riskiga korrigeeritud tulu esines kõrgeimas kvartiilis, millest ta järeldas, et need investorid on kogenumad. Teises kvartiilis aga edestasid naiste näitajad erandlikult meeste omi.

Laulu sõnul näitab tema töö paljude teiste uuringutega sarnaselt, et finantsturud ei pruugi olla üldse nii ratsionaalsed, kui mõni kümnend tagasi usuti.
„Vahest vajavad investorid väärpaberiturgu millegi sellise jaoks, mis ei ole ratsionaalse mõtleja jaoks ootuspärane? Vastus ei ole ilmselge, kuid investorite motivatsiooni osas on tehtud huvitav uurimus (Camille Magron „Investors’ aspirations and portfolio performance“, 2014), mille kohaselt suurte ootustega investorid saavutavad paremaid tulemusi kui väikeste ootustega investorid. Investorid, kes ei rahuldu „alama“ elustandardi või paigalseisuga, vajavad hasarti ja pidevat arengut, et olla keskmisest investorist parem, „naabrist parem“,“ arutleb Laul oma töö lõpus.

Leho Laulu magistritöö saab alla laadida siit.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
11. April 2018, 08:57
ValdkonnaTööpakkumised Kõik tööpakkumised >