Uudised Marianne Lõhmus

IFRS muudatused 2018

Ago Vilu
Ago ViluFoto: Eiko Kink

PwC Baltikumi ja Ukraina juhtivpartner Ago Viilu selgitas konverentsil „Raamatupidamine ja maksud 2019“ muudatusi rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites.

2018. aastal on jõustunud kaks standardit:

IFRS 9 – Finantsinstrumendid

Peamised muutused standardis IFRS 9 on toimunud finantsvarade klassifitseerimises ja arvestamises, kus tuleb lähtuda ettevõtte ärimudelist ning instrumendi rahavoogudest. Lisaks tuleb finantsvarade allahindlusi kajastada senisest varem ja võtta arvesse ettevõtte tegelikke riskijuhtimise strateegiaid (riskimaandamisinstrumentide arvestus).

Finantsvarade arvestamine

Võlainstrumente (näiteks nõuded, laenud, võlakirjad) kajastatakse lähtuvalt ettevõtte ärimudelist ja instrumendi rahavoogudest – selleks on kolm võimalust.

1. Ärimudel on hoida instrumente eluea lõpuni (st koguda põhiosa ja intresse) ning mitte müüa (üksikud ja väikesemahulised müügid on lubatud) – korrigeeritud soetusmaksumus.

2. Ärimudel on osaliselt hoida (st koguda põhiosa ja intresse) ja aeg-ajalt müüa:

– intressiarvestus korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil;

– bilansipäeval ümberhindlus õiglasele väärtusele läbi koondkasumiaruande;

– instrumendi müügil või eluea lõpul kantakse instrumendiga seoses kogunenud koondkasum (või -kahjum) ümber kasumiaruandesse.

3. Ärimudel on kauplemine (või instrumendi rahavood sisaldavad muid elemente peale põhiosa ja intressi) – õiglane väärtus ümberhindlustega läbi kasumiaruande.

Omakapitaliinstrumente (näiteks investeeringud aktsiatesse) kajastatakse järgmiselt.

1. Üldreegel: õiglases väärtuses ümberhindlustega läbi kasumiaruande.

2. Erand: mittekauplemiseesmärgil soetatud investeeringuid on lubatud kajastada õiglases väärtuses ümberhindlustega läbi koondkasumiaruande

– ühekordne otsus esmasel kajastamisel;

– koondkasumisse kogunenud summasid ei kanta ümber kasumiaruandesse.

Soetusmaksumus ei ole enam lubatud (kuigi teatud juhtudel võib soetusmaksumust lugeda ligilähedaseks õiglasele väärtusele).

Finantsvarade klassifitseerimine
Finantsvarade klassifitseerimineFoto: Ago Viilu

IFRS 15 – Tulu kliendilepingutest

Peamise muudatusena standardis IFRS 15 tõi Ago Vilu välja uued ja selgemad põhimõtted tulu kajastamisel, mis võivad oluliselt mõjutada tulu kajastamise ajastust mõnes majandusharus või spetsiifilises valdkonnas. See puudutab ettevõtteid, kelle müügilepingud koosnevad mitmest komponendist (näiteks teenus + kaup või mitu teenust / kaupa / muud hüve ühes lepingus).

Mis võib muutuda praktikas?

– Tulu kajastamine kas perioodi jooksul või ajahetkel (kui projekt on lõppenud) – võib mõjutada ehitusettevõtteid

– Kogutasu jagamine komponentidele

  • Alati lähtudes üksikute komponentide müügihinnast
  • Mõjutab näiteks telekomiettevõtteid ja komplekssete teenuste pakkujaid

– Muutuv tasukomponent (näiteks edukustasu või kogusest sõltuv allahindlus)

  • Tulu kajastatakse summas, mis „väga suure tõenäosusega laekub“ (highly probable of not reversing)
  • Tulu kajastamine muutuvalt tasukomponendilt võib toimuda senisest varem

– Saadud ettemaksude puhul tuleb kajastada intressikulu

  • Kajastatav tulu võib olla suurem kui saadav tasu

Lähiaastatel on rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites toimumas veel paar muudatust – 2019. aastal on jõustumas uus standard IFRS 16, mis puudutab rendiarvestust, ning 2021. aastal kindlustuslepinguid puudutav IFRS 17.

Allikas: raamatupidaja.ee

Märksõnad
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
21. November 2018, 17:04

Finantsuudised.ee toetajad: